SOBOTA 30.8.2008

ZÁKLADNÍ KOLO: švýcar na 5 kol (BASIC ROUND: swiss system - bucholz 5 round)

Základní kolo se bude hrát SWISS systémem na 5.kol. Pořadí bude určeno pomocnými Bucholz body - viz. schválený program ČAPEK.
Do prvního kola bude nasazena polovina startujících týmů, včetně max. 2 týmů z každé zahraniční výpravy. Bližší informace k SWISS systému najdete níže.
Hraje se do 13-ti bodů s časovým limitem 60 minut + 2 náhozy košonku. Vítěz utkání je povinnen okamžitě nahlásit výsledky pořadateli. Hřiště budou určena v informačním centru.

Utkání k.o. se hrají bez časového limitu.


NEDĚLE 31.8.2008

K.O. 8 (čtvrtfinále, semifinále, finále)

K.O. 8 se odehraje na centrálním bouledromu v Brně Lužánkách. Hraje se do 13-ti bodů bez časového limitu. Pořadatel vždy určí přesný čas začátku hry. Hráči budou mít vytvořeno zázemí se židlemi, občerstvením, apod. Hrát se bude na vyznačených hřištích 4x15 m. Povrch tvrdý písečný podklad s prosívkou.

Dohrávají se zápasy o 5.-8. místo


VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Prvním 8 týmům budou předány ceny. Týmy se zavazují, že se alespoň jeden zástupce zúčastní vyhlášení. Ceremoniál proběhne ihned po skončení turnaje.


ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Turnaj se odehraje podle mezinárodních pravidel vyvěšených na stránkách ČAPEK. Je povolena hra bez licence. Povolena hra s běžnými rekreačními koulemi, v kompetenci hlavního rozhodčího. Hrající hráči podléhají rozhodnutí arbitra. Nehrající hráči podléhají rozhodnutí hlavního pořadatele - ředitele turnaje. Odvolání k JURY turnaje je možné k závažným rozhodnutím arbitrů a pořadatelů okamžitě po vzniknutí sporu. Odvolání proti výsledku měření arbitrem není možné. Pořadatel upozorňuje, že v zápasech kde bude docházet k neúměrnému zdržování hry nad rámec pravidlel bude chybující tým sankciován. Pořadatel nezakazuje požívaní návykových látek schválených zákony ČR a pravidly pétanque. Množství je určeno bezproblémovým chováním hráče. Požívání těchto látek na hřišti je možné pouze po domluvě s protihráči. V případě nevhodného chování nebude hráči povolen start v utkání nebo bude vyveden mimo areál turnaje.

POŘADATEL SI VYHRAZUJE UDĚLAT V PROPOZICÍCH ZMĚNY AŽ K DATU UZÁVĚRKY
Carreau

CUP 2008

Program

Jury

Areál

Systém

Startující

Ceny

Stravování

Partneři

Výsledky

Foto

Kontakty


CUP 2007
CUP 2006
CUP 2005
CUP 2004